EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS

EA3RKS

RADIO CLUB SBD

Copyright  2017 by EA3RKS.COM

07/02/2019

  

Torna a estar en funcionament el repetidor del  Radio club en la freqüència habitual.

ED3YAD

DMR  (Local)  TG-9

RX: 438,975 MHz

TX: 431,375 MHz