EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS

EA3RKS

RADIO CLUB SBD

Copyright  2017 by EA3RKS.COM

16/01/2019

  

Torna a estar en funcionament el repetidor del  Radio club en la freqüència habitual (Periodo de proves)

ED3YAD

DMR  (Local)  TG-9

Canal RU 718 - R83

RX: 438,975 MHz

TX: -7,600 MHz

Subtono 74,4Hz